Blog
29.08.2013

Albertslund får sit navn

B2147-2

Albertslund er i dag en kommune og en by. Sådan har det ikke altid været. Beslutningen om, at Herstedernes Kommune (1842-1973) skulle blive til Albertslund Kommune, blev taget på Kommunalbestyrelsens møde tirsdag d. 18. september 1973, med et flertal på 12 for og 4 imod.

Oprindelse

Navnet kommer fra den stor gård på landsbyen Vridsløselille marker. Den lå lige ved Vridsløselille Trinbrædt. Den er opkaldt efter ejeren Albert de Rault de Ramsault de Tortonval. De sidste rester af gården forsvandt i 1964, og med udgangspunkt i jordkøbet fra Albertslund gården byggede kommunen byen Albertslund – først som bydelen Albertslund Syd og siden som den by vi kender i dag. På denne måde kan man godt betragte byen som 50 år gammel, mens “Albertslund Kommune” snart er 40 år gammel.

Navneskift

Navnet Herstedernes kommune der anvendtes i praksis var aldrig blevet centralt anerkendt; formelt hed kommunen Herstedøster-Herstedvester, efter de to sogne i kommunen. Navneskiftet fra ”Herstedernes” Kommune til Albertslund, skal ses i sammenhæng med åbningen af Albertslund Station i 1963 og de kommunalreformer der skete i 1970-1974.

Indenrigsministeriet havde behandlet kommunens styrelsesvedtægt og gik imod at kommunenavnet endte på et ejefalds –s og foreslog derfor, at kommunen kunne døbes om til ”Hersted kommune”. Økonomiudvalget indstillede dog herefter, at kommunen fik navnet Albertslund. Dette blev godkendt af Indenrigsministeriet i en skrivelse 24.10.1973. Den 25.10 hed kommunen officielt Albertslund.

Jubilæum 25. oktober

Kroppedal Museum markerer jubilæet med en byrumsudstilling i Vestegnens Kulturuge, og ved et arrangement og en udstilling på biblioteket på selve 40 års dagen for navneskiftet – den 25. oktober 2013.

Foroven ses Vridsløselille Trinbrædts med blokpost og Albertslundgårdens Stuehus, kort før det erstattes af s-togsstation og Albertslund Syd og Centrum bygges.