Blog
19.09.2014

Ny formidlingsplatform ved Værebro Å – Indbydelse!

Det vil glæde Kulturstyrelsen, Egedal Kommune og Kroppedal Museum,
hvis du/I kan deltage i indvielsen af den nye formidling af oldtidens rituelle landskab ved Værebro Å
Torsdag den 9. oktober kl. 14.30 ved Kong Svends Høj, Kongebakken, Smørum
Efter velkomsten vil der være taler af borgmester Willy Eliasen og viceborgmester Jens Jørgen
Nygaard fra Egedal Kommune, Kulturstyrelsens direktør (kst) Poul Bache og museumschef
Lars Buus Graeser fra Kroppedal Museum.
Arkitekterne bag den nye udstillingsplatform, Gustav Fabricius og Berit Sys, er til stede
og vil fortælle om tankerne bag det unikke projekt.
Indvielsen ledsages af forfriskninger, og musik ved Jesper Bodilsen og Pernille Bévort.

Der er gjort rigtig mange arkæologiske fund i og omkring Værebro Ådal. Bl.a. unikke
offerfund som Viksøhjelmene, og det store bronzefund fra Smørumovre. Der er
også fundet mange almindelige genstande og mange menneskeskeletter. En del af
fundene er udstillet på Nationalmuseet. På højdedragene omkring åen er der talrige
gravhøje og spor af bopladser og gravpladser. Formidlingen af det rituelle landskab
ved Værebro Å er udført i samarbejde mellem Kroppedal Museum, Kulturstyrelsen og
Egedal Kommune. Projektet er finansieret af A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney-
Møllers Fond til almene Formaal i regi af Kulturstyrelsens projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.


Foto: Lennart Larson, Roberto Fortuna og Kira Ursem. Tegning: Sune Elskær

På baggrund af en donation fra A.P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal til
projektet Danmarks Oldtid i Landskabet har Kulturstyrelsen fået mulighed for at forbedre formidlingen af en
række væsentlige fortidsminder i Danmark. Formålet er at skabe større opmærksomhed om og bedre adgang til
fortidsminder i landskabet. http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/danmarks-oldtid-i-landskabet/