Blog
07.07.2014

Nyt om Vejvæsen på Vestegnen

I 2013 fik pladsen i Albertslund Syd, navnet Brogaards Plads, efter kunstneren Knud Brogaard (1929-2013), der boede i "Syd". Det havde det heddet  i folkemunde i mange år

I 2013 fik denne plads i Albertslund Syd, navnet Brogaards Plads, efter kunstneren Knud Brogaard (1929-2013), der boede i “Syd”. Det havde det heddet i folkemunde i mange år. Fotograf Peter Præstrud 

I 1851 var vejnettet i Herstedernes kommune (nuv. Albertslund), noget enklere end i dag. Roskildevej havde domineret ved at gennemskære kommune siden 1770, i øvrigt parallelt med jernbanen, siden 1847.

Fra Roskildevej kunne man køre syd ad Vallensbæk Torvevej, som bønderne fra Vallensbæk benyttede, når de skulle til Hovedstadens markeder – eller af vejen lokalt ned til Albertslundgården (Albertslundvej), Fængslet (nuv. Egon Olsens vej) og ned til Vridsløselille landsby.

Nordpå kunne man dreje af Herstedøstervej i øst og ad Herstedvestervej i vest. I mellem disse to veje var der småveje til gården Godthåb (ved nuv. Roholmsvej) og Svinepyt / Damgård (Damgårdsvej). Endnu mere mod nord  lå den gamle Roskilde Landevej  og det gør den mirakuløst stadigt (Gamle Landevej).

Siden blev det lokale vejnet selvfølgelig kraftigt udbygget og forgrenet – ikke mindst i 1960 ’ ernes voldsomme byudvikling.  Savner man et overblik er der nu hjælp at hente i Jørgen Nielsens nye bog ”Navne på veje og steder i Albertslund”, der kortlægger byens vejnavne i 2014.

Automobiler på vejene ?

I 1897 gav sognerådet for første gang tilladelse til at et automobil måtte køre gennem kommunen og helt op til 1920 forsøgte man at håndhæve forbuddet ved opsætning af skilte. I 1923 kom der brosten på Roskildevej og 1930 ’erne passerede næsten 6000 biler i døgnet.

Navngivning af veje, bla. efter personer

Hvor stednavnes historie, af og til går helt tilbage til vikingetiden (eller endnu før), så hører navngivelse af veje, oftest til i nyere historie, og oprindelsen kan spores kommunalt. Alle offentlige veje og private fællesveje bliver navngivet af kommunen og indstillingen kommer fra tekniske forvaltninger – de indhenter gerne forslag fra grundejerforeninger, borgere og arkiver/muséer.

I Albertslund kommune har man bevidst undgået, navngivning efter personer – men alligevel har der været undtagelser, som er meget kuriøse: Margrethevej i Risby (Vestskoven), Borgmester Hans Nielsens vej og Egon Olsens vej (efter filmrollen) . Et par steder kan også nævnes, hvor navnene er oprindelig er opstået i folkemunde: ”Høghsbjerget” (efter kommuneingeniør Chr. Høgh) og helt nyt: Brogaards Plads efter billedkunstneren Knud Brogård. På en måde er byen jo også opkaldt efter en person, efter den franske hoftandlæge Albert de Ramsault og den historie kan man læse i bogen:

Se mere om bogen og e bogen her:

https://kroppedal.dk/lokalarkiver/lokale-historier/navne-paa-veje-og-steder-albertslund/