Blog
25.10.2019

Hvorfor har arkæologerne boret i en sø ved Tværvej?

Forfatter: Linda Boye

Boringen foretages

Arkæologer fra Kroppedal Museum har hele foråret og det meste af sommeren foretaget en stor
arkæologisk udgravning øst for Tværvej i Egedal Kommune. Midt på arealet ligger en gammel sø. Hvis søen
rummer lag af alle de pollen, som igennem årtusinder er lagret på bunden af søen, vil arkæologerne kunne
få informationer om udvikling af vegetationen i området helt fra sidste istid til nutiden.
Udgravningen blotlagde spor efter huse fra bondestenalderen og frem til jernalderen nær søen (fra 3500
f.Kr. til 500 e. Kr.), så viden om datidens udnyttelse af landskabet ville være en meget væsentlig
information.

Den udborede kerne

Vi fik tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, fra Kommunen og fra bygherrer Lind og Risør til at foretage
undersøgelsen. Derefter hyrede vi eksperter fra Moesgård Museums Naturvidenskabelige afdeling til at
udføre boringen og til at analysere prøverne efterfølgende.
Prøvetagningen var en stor succes og selvom der var udfordringer undervejs fik vi meget fine borekerner
med tydelige aflejringslag med hjem, som i skrivende stund er ved at blive analyseret i Århus.
Vi venter spændt på resultaterne.