Blog
18.07.2019

Udgravningerne ved Bondehøjvej – en opdatering

Forfatter: Bo Jensen

Ornamenteret keramikfund

Ornamenteret keramikfund – Foto: Bo Jensen

Siden februar 2018 har Kroppedal museum gravet på Bondehøjvej i Høje Taastrup, hvor Racehallbyggeriet nu er i gang. Nu er feltudgravningerne ved at være overstået. Selvom der endnu forestår et stort arbejde i laboratorierne og ved skrivebordet, kan vi allerede afsløre nogle foreløbige resultater: 

 Den største konstruktion på pladsen er et palisadehegn, der synes at løbe i hele udgravningens længde, 850 meter nord-syd, langs Bondehøjvej. Palisaden snor sig lidt, og en del af den er ødelagt af det moderne vejbyggeri, men vi kan se den i begge ender af udgravningen. Den er konstrueret af tætstillede, tynde stolper, 3-5 per løbende meter, så der er gået tusindvis af stolper til dette byggeri. Palisaden løber nogenlunde lineært, så den indhegner ikke noget areal. I stedet deler den landskabet i to rum. Den er nok for spinkel til at rimeliggøre end militær tolkning. Vi har endnu ingen dateringer, men ældre jernalder er en mulighed. 

 Ud over palisaden domineres arealet af oldtidens langhuse. Der er over 50 bygninger på arealet, og de fleste skal rimeligvis dateres til ældre jernalder, med nogle få sikre eksempler på bronzealderhuse.  Nogle af oldtidens gårde bestod af flere bygninger, og bebyggelsen her repræsenterer mere end 1000 år, så der har næppe været mere end to-tre samtidige gårde på arealet i oldtiden. Flere af husene er meget velbevarede for Østsjælland, med genkendelige væge og døre. 

Udgravning af jordfæstegrav

Arkæologistuderende Daniel Olesen optegner den nyfundne jordfæstegrav. Foto: Bo Jensen

 Endelig dukkede nogle få grave op. Der er dels et ganske lille brandgravsfelt med mindst tre urnegrave, dels et lille felt med fire jordfæstegrave. Ligesom husene er gravene fra ældre jernalder. Især i brandgravsfeltet kan der have været lidt flere grave, pløjet i stykker i de seneste 2000 år, men begge gravfelter er så små at de nok repræsenterer en enkelt familie i en generation hver. Gravgodset er fattigt: den rigeste grav indeholdt to lerkar. 

 

I det hele taget er udgravningen fattig på fund. Vi har en del potteskår, der forhåbentlig vil tillade mere præcise dateringer, og dyreknogler, der måske kan afsløre, hvad folk spiste, men det metal, bønderne havde, har de taget med, da de flyttede. 

Bondehøjvej er én brik i et meget større puslespil: får år tilbage gravede Kroppedal en rig gravplads i Kragehave, mindre end én kilometer mod syd, og hele området omkring Høje Taastrup er Nationalt kulturarvsareal på grund af de velbevarede jernalderbebyggelser. Palisaden ved Bondehøjvej er ikke bygget alene for de mennesker, der boede helt lokalt. Den afslører en større magtstruktur, som også gjorde Kragehavefamiliens rigdom mulig.

Udsnit af palisade optegnet med malerpinde og mel

Udsnit af palisade optegnet med malerpinde og mel. Foto: Bo Jensen