Kroppedal Museum

Åben udgravning

Den seneste åbne udgravning var en sjælden kvindegrav fra romersk jernalder

For mere end 1600 år siden, i de første århundreder e. kr., blev en rig kvinde gravlagt i en båd på en bakketop i Hvissinge på Københavns Vestegn.

Arkæologer fra Kroppedal Museum har de sidste uger undersøgt graven, som giver et sjældent og unikt billede af datidens religion og ritualer. Jernalderkvinden er med sine smykker og husgeråd blevet nedlagt i en båd hvorefter graven er blevet lukket med store sten. I forbindelse med lukningen af graven er et får hugget midt over som et dramatisk offer. Kombinationen af bådgrav og dyreoffer er ikke før set så tidligt i jernalderen, og peger frem mod en gravskik der bliver mere almindelig i den senere del af jernalderen og i vikingetid.

Følg med her på siden for at se hvornår den næste åbne udgravning finder sted.