Kroppedal Museum

Årets udgravninger

 

Årets Udgravninger 2016

Inden Kroppedal Museum for alvor sætter det arkæologiske år 2017 i gang, kigger vi tilbage på sidste års spændende udgravninger.

Kom og hør med, når museets arkæologer bl.a. fortæller om en træbygget palisade fra bondestenalderen, som også var fundsted for ikke mindre end 150 pilespidser i Taastrup.

Vi fortæller mere om den 2000 år gamle gravplads i Glostrup med velbevarede og sjældne båd-grave, hvor de døde blev gravlagt med dragtsmykker og lerkar og fik et dyreoffer med til den sidste rejse.

Og fra Ishøj vil vi berette om de bemærkelsesværdige fund af bevarede træredskaber og bygningstømmer fra jernalderen, der er dukket op på den store udgravning af en jernalder-boplads.

Praktiske informationer

Sted: Kroppedal Museum, Mødelokalet
Tid: 18. januar kl. 19.00
Pris: Foredraget koster 40 kr. og inkluderer kaffe
Tilmelding til arrangementet skal ske til Inge Vest-Andersen på tlf. 43 30 30 23 tirsdag–fredag mellem kl. 12-16 eller via mail på inge.vest-andersen@kroppedal.dk