Kroppedal Museum

Den my(s)tiske mose

På Naturens Dag, søndag den 10. september, inviterer Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen til vandretur omkring Porsemosen. 

Porsemosen er med sine cirka 100 hektar den største uspolerede mose mellem Roskilde og København. I mosen er der fundet 5.500 år gamle spor efter menneskelig aktivitet, og mosen har blandt andet været et sted, hvor der blev ofret til guderne. Fra den sene vikingetid helt op til slutningen af 2. verdenskrig, har mosen været rig på tørv, som man har udnyttet til brændsel. I dag gror blandt andet den sjældne vandplante blærerod i Porsemosen, og mosen huser flere beskyttede dyrarter, fx spidssnudet frø og stor vandsalamander.

På Naturens Dag inviterer Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen – der tilsammen udgør projekt Vikingebro –  til vandretur omkring Porsemosen nord for den naturskønne Store Vejleådal mellem Albertslund og Høje-Taastrup Kommune. Naturvejleder Kristian Jepsen fortæller om mosens plante- og dyreliv og om hvordan mosen opstod. Museumsinspektør Mads Thernøe udfolder mosens kulturhistoriske betydning – fra vikingetidens moseofringer op til sidste århundredes tørvegravning.

Praktisk info:

DEN MY(S)TISKE MOSE – Porsemosens natur og kulturhistorie

Søndag den 10. september, 2017

Turen starter og slutter ved Kroppedal Museum og koster 40 kr.  Den varer ca. tre timer fra kl. 10.00-13.00.

Vi holder en pause undervejs, hvor det er muligt at indtage medbragt mad og drikke. Forventet antal kilometer: 4 km.

Køb billet på Vikingebro.dk – begrænset antal billetter. Billetsalg starter ultimo august.