Kroppedal Museum

Fortidsmindedag

logo

Besøg et fortidsminde.

Kroppedal Museum tilbyder gratis omvisning på tre spændende fortidsminder

 

Søndag d. 2. Okt. afholdes den første “Fortidsmindedag” i Danmark, og landet over sættes der fokus på 33.000 fredede fortidsminder.

 

Slots- og Kulturstyrelsen og de lokale museer er gået sammen om at skabe en Fortidsmindedag i Danmark, som afholdes 2. oktober 2016. Formålet er at lokke danskerne ud i by og land for at øge kendskabet og interessen for danmarkshistorien via et besøg på et af vores mange, fantastiske fortidsminder.

 

De københavnske forstadskommuner kendetegnes ved en stor variation af fortidsminder; store og små, ældre fra oldtiden og yngre fra historisk tid beliggende både i by og i det åbne landskab.

 

Kroppedal Museum har udvalgt tre spændende fortidsminder:

 

vold

 

Smørholm Voldsted

På den jord som i dag tilhører godset Edelgave lidt syd for Smørum ligger det fredede fortidsminde Smørholm Voldsted. Jordvoldene fortæller her en historie om en middelalderlig befæstet stormandsgård omkranset af vold, voldgrav og et forsvarstårn.

Mødetid: Søndag den 2. oktober Kl. 12

Mødested: Edelgavevej – Parkering modsatte side af Gyngehøj


Kirkegård Bakke

Sydøst for Tranegilde landsby ligger en nedlagt middelalderkirkegård kaldet ”Kirkegård bakke”. Kirkegården består af tætliggende skeletbegravelser afgrænset af en kirkegårdsgrøft. Inden for grøften findes bygningsresterne fra den kirke som har ligget på stedet. Kirkegården blev måske opgivet da områdets befolkning døde af pesten. Efter tre arkæologiske udgravninger i 1990’erne blev kirkegårdsgrøften markeret. Stedet er nu et fredet fortidsminde.

Mødetid: Søndag den 2. oktober Kl. 14

Mødested: For enden af Tranegilde Bygade, Ishøj

graved gravhøj

Vestvolden – Københavns ydre befæstning

Befæstningen var et enormt bygningsværk konstrueret i slutningen af 1800-tallet. Det tog dog kun 4 år med håndkraft at etablere de omtrent 14,5 km fra Kalvebod strand til Utterslev Mose. Projektet beskæftigede op til 2.000 arbejdere, som hver fik næsten 3 kr. i løn om dagen men til gengæld også selv skulle medbringe skovl og spade.

 

På turen fortæller museet om den seneste arkæologiske undersøgelse, hvor et stykke af befæstningen blev gennemgravet i forbindelse med den kommende jernbane mellem København og Ringsted.

Mødetid: Søndag den 2. oktober Kl. 10

Mødested: For enden af Stavnsbjergstien, Avedøre

 

Turene varer ca. 1 time, deltagelse er gratis og tilmelding ikke nødvendig.

Vel mødt!

http://slks.dk/fortidsminder-diger/fortidsmindedagen/