Kroppedal Museum

Danefæ

Detektorarkæologi og Danefæ

I sommermånederne 2016 fokuserede pressen på den stigende mængde af Danefæ-fund, som i disse år indleveres til museerne. Især de mange aktive detektorarkæologer medvirker til en næsten eksplosiv stigning af genstande, som overalt i landet afleveres til museernes arkæologer. Pressen stillede især skarpt på den øgede arbejdsbyrde  dette medfører for det enkelte museum  i form af administration og registrering.

Kroppedal Museum sætter nu fokus på den positive effekt af det gode samarbejde med  de mange detektorarkæologer og den nye viden de talrige fund tilfører museet.  Følg med på vores hjemmeside og facebook-profil i de kommende måneder og se et udsnit af de mange spændende fund museet har fået indleveret.

 

 

christian-jpeg

Christians bronzealdersværd

For et par måneder siden blev museet kontaktet af Christian Reenberg, en vores trofaste detektorarkæologer, der havde gjort et spændende fund. Et næsten helt sværd, fundet i seks dele, dukkede op på en mark i Egedal Kommune.  Fundet blev vist til en af museets arkæologer  og jo – det var såmænd et meget fint bronzesværd fra ældre bronzealder, fundet et sted, hvor der har ligget en gravhøj fra samme periode. Gravhøjen er for længst overpløjet, men kan stadig ses på marken som en svag forhøjning. Der er også mange store sten i pløjelaget, som er rester fra konstruktionen. Området er blevet grundigt undersøgt med detektoren og indtil videre er der ikke flere fund fra den oppløjede grav.

Når Christian har haft den glæde at se på sværdet hjemme i sin stue bliver det afleveret til Kroppedal Museum, hvor den egentlige registrering finder sted. Der bliver oprettet en sag, sværdet  bliver fotograferet,  informationerne bliver registreret i databasen ”Fund og Fortidsminder” og  fundstedet bliver også registreret, så vi ved, hvor sværdet er fundet.

Måske vil sværdet blive udstillet kortvarigt på Kroppedal Museum. Herefter er sværdet klart til at blive afleveret til Nationalmuseet!

img_1938-beskaaret