Kroppedal Museum

Wealth and Prestige

Ny bog fra Kroppedal Museum fortæller nyt om jernalderen på Sjælland

Ny bogudgivelse fra Kroppedal Museum kaster nyt lys over dengang det var almindelig praksis, at hunden, hesten, grisen eller gåsen fulgte med i graven, når man begravede sine døde. Bogen går nemlig helt tæt på de dyreknogler, arkæologerne har fundet i menneskegrave fra jernalderen på Sjælland, og spørger blandt andet, hvad vi kan lære om den gravlagte ved blot at studere levnet fra dyret.

Kroppedal Museum udgiver nu andet bind i serien ’Wealth and Prestige’. Udgivelsen præsenterer helt nye forskningsresultater af sin art i Danmark.
Hvad fortæller det fx om en afdød person, hvis vedkommende er blevet begravet sammen med en gris? Eller med en gås, en høne eller med sin hund? Det kan den arkæologiske forskning allerede sige en del om. Men kan vi ved også at betragte dyreskelettet og dyrets placering i graven opnå ny viden om den gravlagte?
Ja – det kan vi faktisk, og en af pointerne i ’Wealth and Prestige 2’ er, at der findes en sammenhæng mellem arten af dyr, dyrets alder og køn m.m., og den gravlagtes helbredstilstand, sociale status, køn og alder.

Første undersøgelse af sin art
Det er fund fra den romerske jernalder (dvs. årene umiddelbart efter Kr.f og frem til 375 e.Kr) primært på Sjælland, der danner udgangspunkt for undersøgelsen, og hvor man nu – som noget helt nyt for denne periode i Danmark – sammenholder de zoologiske undersøgelser af dyreskeletterne med både de arkæologiske og antropologiske resultater. Derved får vi helt ny viden om datidens gravritualer og om den rolle dyr spillede, når jernaldermennesket begravede sine døde.
Det er blandt andet systematiske analyser af snitspor på dyreknoglerne, slagteteknikker og dyrets placering i graven i forhold til den gravlagte, der har bragt forskerne bag undersøgelsen nærmere jernaldermennesket, og som de nu offentliggør i ’Wealth and Prestige 2’. De zoologiske undersøgelser dokumenterer også et markant skifte i perioden i forhold til den måde dyrene bliver lagt i gravene på, samt hvilke husdyrarter, der dominerer i gravene. Bogen indeholder desuden en arkæologisk refleksion over de nye zoologiske resultater og en antropologisk gennemgang af de humane skeletter, der er fundet sammen med dyrene, fortrinsvis fra den københavnske Vestegn.

Bag det tværfaglige forskningsprojekt, der er fornemt støttet af bl.a. Augustinus Fonden, står cand. scient. og ph.d i biologi Anne Birgitte Gotfredsen fra Statens Naturhistoriske Museum, museumsinspektør og mag. art i forhistorisk arkæologi Linda Boye fra Kroppedal Museum, dr. phil. Ulla Lund Hansen fra Saxo Instituttet ved Københavns Universitet, museumsinspektør og ph.d i forhistorisk arkæologi Per Ethelberg fra Museum Sønderjylland og mag. scient og ph.d i fysisk antropologi Pia Bennike.

’Wealth and Prestige 2’ er udkommet på engelsk i hardback og koster 275 kr. Bogen er illustreret med fotos af Marcus Krag, og kan købes på Kroppedal Museum. Se omtale af bogen i Videnskab.dk her

Billede: Kvinde begravet med får 

 

FAKTA:

 Wealth and Prestige 2 – Animal Sacrifices and Deposits in Inhumation Graves of the Roman Iron Age in Zealand and Funen, Eastern Denmark’

Anne Birgitte Gotfredsen et alii.

Edited by Linda Boye, Per Ethelberg & Ulla Lund Hansen.

KROPPEDAL, Studier i Astronomi • Nyere Tid • Arkæologi Vol. IV, 2017

I 2009 udkom første bind i serien ’Wealth and Prestige’. I bind 1 præsenterede et udvalg af forskere nye gravpladser fra yngre romersk jernalder fra den Københavnske Vest- og Nordvestegn. Gravpladserne blotlagde billedet af et lagdelt samfund med mange rige grave tilhørende samfundets elite og ændrede billedet af yngre romersk jernalder og periodens magtforhold i Sydskandinavien. Nu udkommer bind 2, som omfatter rige såvel som mere ordinære grave fra ældre og yngre romersk jernalder, hovedsageligt sjællandske fund. ’Wealth and Prestige 2’ er støttet af Augustinus Fonden, Slots- og Kulturstyrelsen og Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond.

Bogens forfattere er:

Linda Boye, mag.art. i forhistorisk arkæologi, Museumsinspektør på Kroppedal Museum, projektleder for forskningssamarbejdet Wealth and Prestige. Forskningsområder er især gravpladser og bebyggelse i romersk jernalder i Danmark.

Ulla Lund Hansen, docent, dr.phil. hab. emerita ved Saxo Instituttet, Københavns Universitet. Forskningsområder er især romersk og germansk jernalder (Kr. f. – 800 e. Kr.) i Europa og i Provinsialromersk arkæologi.

Per Ethelberg ph.d. i forhistorisk arkæologi, Museumsinspektør på Museum Sønderjylland. Forskningsområder især bebyggelse (yngre stenalder-middelalder) og gravpladser i romersk og germansk jernalder.

Anne Birgitte Gotfredsen, cand. scient. og ph.d. i biologi, er ekstern lektor på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitetet.  Specialist i dyreknogler fra forhistoriske lokaliteter i Arktis og Skandinavien.

Pia Bennike (†2017), mag. scient. & lic.med. Ph.d. i fysisk antropologi, ekstern lektor ved arkæologisk afd. og tidl. lektor ved Antropologisk Laboratorium.