Kroppedal Museum

Fortidsmindedag

I anledning af den årlige Fortidsmindedag, inviterer Kroppedal Museum igen med på tur i det historiske landskab og ud til vores lokale fortidsminder. Denne gang til området omkring Edelgave Herregård og Smørholm Voldsted.

Vi mødes ved landskabet omkring den smukke gamle herregård Edelgave sydvest for Smørumnedre. Herfra går vi baglæns i tid: først tilbage til 1800-tallet og de markante stendiger, der skærer gennem området, videre tilbage til den tidlige middelalder med det befæstede voldsted Smørholm, og vi slutter i bronzealderen ved gravhøjen Gyngehøj.

Turen foregår som en let vandretur med stop undervejs, hvor arkæologerne fortæller om områdets historie og om deres arbejde med de fredede fortidsminder.

Husk praktisk fodtøj. Turen varer ca. en time og er på ca. 2 km.
Arrangementet er gratis, men pga. begrænset antal pladser, er det nødvendigt at reservere billet via billetlinket her:
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=4ea88c4a1e

Mødested: Ved Edelgave Gods. Man kan parkere bag ladebygningerne INDEN porten til godset (man må ikke køre ind gennem porten) ved Edelgave.