Kroppedal Museum

Aktuelle udgravninger

Udgravninger ved Egedal Rådhus

Museet graver netop nu i Egedal. På markerne nord for Egedal Rådhus og Føtex har vi fundet spredt bebyggelse fra jernalderen. Der sandsynligvis tale om fire enkeltgårde. De er ikke samtidige, men spredt over flere hundrede år.

Museet har tidligere udgravet andre gårde fra jernalderen lige syd for dette område, vest for rådhuset. Det er sandsynligt, at bebyggelsen er endnu større, men vi udgraver kun det, der berøres af planlagt bebyggelse. Resten bevares i jorden, så længe som muligt.