Kroppedal Museum

Ishøj

Historisk Ishøj

Ishøj kommune består af to historiske kirkesogne, Ishøj og Torslunde. Mod vest og nord afgrænses kommunen af Høje-Taastrup. Mod syd og sydøst afgrænses kommunen af Køge Bugt.

Ishøj hører til det område, der kaldes Heden eller Hedeboegnen, beliggende mellem København, Roskilde og Køge. Det er en frugtbar og siden yngre bronzealder skovløs moræneflade, der har været under intensiv opdyrkning siden oldtiden, og man kan finde bopladser fra den senere del af jægerstenalderen.

Moderne Ishøj

Fra 1961 foregik der i Køge Bugt-området (med udgangspunkt i Køge Bugt-loven) den største samlede bebyggelsesindsats nogensinde i Danmark. De nye forstæder skulle i højere grad fungere som byer hvor et helt moderne liv kunne foregå – (industri)arbejde, rekreation og familieliv i parcelhus eller etagebolig.

Skelettet var en ny S-bane fra København til Køge samt en ny motorvej. S-banen var fra starten planlagt til at blive udbygget i etaper. Den første til Vallensbæk blev færdig i 1972, derefter var det Hundige i 1976 og Solrød Strand i 1979. I september 1983 blev sidste etape til Køge åbnet.

Center-og boligområder blev planlagt med en høj grad af trafikseparering mellem kørende og gående trafikanter. Industriområdet blev anlagt skarpt adskilt til boligområdet, men i tæt relation til motorvej. Endvidere repræsenterede Køge Bugt Strandpark et stort kunstigt fritidslandskab (jf. grønne områder / rekreationsarealer).

I 1970’erne (under indflydelse af den nye vidensøkonomi og globalisering) blev den fuldstændige funktionsadskillelse mellem industriproduktion og andre funktioner gradvist ophævet. Industriområder som lå tæt op ad boligområder var lettere at inddrage til andre bymæssige funktioner, for eksempel kontorer eller supermarkeder.

Ishøj bycenter rummer både butikker, hotel, bibliotek og ikke mindst rådhuset. Der er således sket en ”afhierarkisering” af magten, idet rådhuset ikke har fået en fremtrædende plads, men er flyttet ind i hverdagssfæren. Man havde ikke overvejet, at det kunne gøre det svært at navigere, når man fjerner de hierarkiske symboler.

Arken er en manifestation og et politisk statement på, at ”almindelige mennesker” også har krav på kunst og kultur. Hvorvidt er den kunst Arken repræsenterer også kunst, som appellerer til lokalbefolkningen?

D. 8. juni 1980 blev Køge Bugt Strandpark åbnet af daværende statsminister Anker Jørgensen. Køge Bugt Strandparks planlægning går tilbage til 1920’erne – en  drøm om at trække naturen ind i byen.