Kroppedal Museum

Kroppedal Museumsforening

Kroppedal Museumsforening henvender sig til alle med en lokal historisk interesse, eller til folk der har lyst til at deltage i museets arbejde. Det er ambitionen at medlemmerne i museumsforeningen skal blive en del af hverdagen på museet sammen med de ansatte.

Kroppedal Museumsforening er en selvstændig forening, med egen bestyrelse og vedtægter. Det primære formål med foreningen er selvfølgelig at hjælpe Kroppedal Museum, men der skal også være aktiviteter udenfor museet. Foredragsaftner, eksekutioner og sociale aktiviteter bliver forhåbentligt en lige så stor del af foreningens arrangementer.

Hvis du har lyst til at blive medlem af museumsforeningen kan du henvende dig til Kroppedal Museumsforening på: kmf@kroppedal.dk