Kroppedal Museum

Ledige stillinger

Museumsinspektør til Kroppedal Museum

Kroppedal Museum søger en ny museumsinspektør inden for nyere tids historie med særligt fokus på Vestegnens historie – fra Hedebokultur til velfærdsstatens dannelse og forstædernes opståen. Det er en alsidig stilling med opgaver inden for forskning, samlingsvaretagelse og formidling.

Museet er midt i en større reorganisering, og du vil derfor få gode muligheder for at præge museets fremtidige indsatsområder. Vi ønsker, at Kroppedal Museum skal være en moderne vidensinstitution, der står til rådighed for Vestegnenes beboere. De senere år har museet haft succes med at lave udstillinger og arrangementer i byrummet, og det er en retning, vi ønsker at forsætte.

Beskrivelse af jobbet:
Vi forventer, at du kan bidrage til museets forskning indenfor vores nyere tids ansvarsområder: Dvs. Vestegnens udvikling fra et landbrugsområde til en moderne velfærdsforstad med en blandet bygningsmasse og en blandet befolkning.  Du skal ligeledes medvirke til at udarbejde museets fremtidige forskningsstrategi og skal selvstændigt kunne formulere og gennemføre relevante forskningsprojekter, herunder at tilvejebringe eksterne forskningsmidler. En Ph.d. er ikke et krav, men det vil blive fortrukket. Du vil ligeledes komme til at varetage museets kapitel 8-arbejde indenfor nyere tid.

Som vores nye museumsinspektør får du ansvaret for museets nyere tids samlinger. Der skal laves en gennemgang af samlingen for at skabe et opdateret overblik over, hvilke behov, der er for konservering, registrering og kassation. Du vil ligeledes blive ansvarlig for nye hjemtagelser og registreringer. Kendskab til registreringsdatabasen SARA vil derfor være en fordel.

Det er vigtigt, at du har både evnen og lysten til at formidle din viden på alle niveauer og i mange sammenhænge. Det drejer sig om udstillinger, foredrag, på elektroniske medier med mere. Vi ønsker, at der skal være en tæt sammenhæng mellem museets forskning og de formidlingstilbud, som vores gæster kan nyde godt af.

Vi forventer, at:

  • Du har en kandidatgrad, meget gerne en Ph.d. i historie, etnologi eller lignende, og at du dokumenteret har arbejdet med emner beslægtet med museets ansvarsområder.
  • Du har dokumenteret succes med at søge eksterne midler fra offentlige puljer og private fonde.
  • Du har gode samarbejdsevner og arbejder naturligt sammen med alle faggrupper på museet.
  • Du kan arbejde selvstændigt og selv kan prioritere dine opgaver.
  • Du er kreativ og kan se nye spændende veje for museet.
  • Du er en holdspiller med en positiv energi.


Kroppedal Museum kan tilbyde dig:

  • En alsidig arbejdsplads med højt til loftet.
  • Et job, hvor du får mulighed for at bruge en bred vifte af dine kompetencer.
  • En arbejdsplads i rivende udvikling, som du kan være med til at præge.
  • Et job, som byder på mange eksterne samarbejdspartnere.


Kroppedal Museum i dag
Kroppedal Museum er et statsanerkendt museum med afdelinger indenfor arkæologi, nyere tid og astronomihistorie. Kroppedal varetager ligeledes lokalhistoriske arkiver i Albertslund og Høje-Taastrup, der er museets to tilskudskommuner. Derudover er der en aftale med Ishøj og Herlev kommuner om at drive deres lokalarkiver. Se yderligere på: kroppedal.dk


Yderlige oplysninger
For yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte museumsinspektør Mads Thernøe på 4330 3008 eller på mail mads.thernoe@kroppedal.dk

 

Ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes efter kompetencer. Museet følger overenskomsterne for det kommunale område. Primært arbejdssted bliver Kroppedal Allé 3 i Taastrup. En del opgaver løses ude af huset. Egen bil vil være en fordel.

 

Stillingen er fuldtid, 37 timer og forventes besat fra 1. september 2019.

Seneste ansøgningsfrist er 10. juni, kl. 12.00. Samtaler forventes gennemført i uge 26 og 27.

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes som et samlet pdf-dokument til mads.thernoe@kroppedal.dk. Mærk mailen Ansøgning og dit navn.