Kroppedal Museum

Bestyrelse og vedtægter

 

Udpeget af Albertslund og Høje-Taastrup kommuner

 

Nils Engberg (formand)

Museumsinspektør, Nationalmuseet

 

Udpeget af Albertslund Kommune

 

Jette Kammer Jensen (næstformand)

Sekretariatschef

 

Lars Falsig Pedersen

Fhv. kommunaldirektør

 

Udpeget af Høje-Taastrup Kommune

 

Michael Bach

Bibliotekar

 

Otto Vinter

Civilingeniør, Kulturelt samråd samt Folkeoplysningsudvalget i Høje-Taastrup Kommune

 

Valgt af Kroppedal Museums repræsentantskab

 

Ole Henningsen

Civilingeniør, formand for Ole Rømers Venner

 

Klaus Myntzberg

Leder af Vikingelandsbyen i Albertslund

 

Søren Kristian Lynggaard (suppleant)

Civilingeniør, Københavns Astronomiske Forening

 

Valgt af medarbejderne

 

Lars Spatzek

Arkivleder

 

Download Kroppedal Museums vedtægter