Kroppedal Museum

Nyere tid

Nyere tid betegner perioden fra reformationen i 1536 til i dag. Det er en periode, hvor Danmark er gået fra et landbrugsland styret af adel og konge til et moderne, industrialiseret og demokratisk velfærdssamfund.

Kroppedal Museum er lokalmuseum for Høje-Taastrup og Albertslund kommuner, og har lokale aftaler med Ishøj og Herlev kommuner. Derudover rådgiver museet om kulturarv og bevaringsværdier i 14 af hovedstadskommunerne; i størstedelen af det tidligere Københavns Amt.

Som alt andet museumsarbejde, hviler også arbejdet med nyere tids historie på de fem søjler: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Og for at få viden om vores fælles fortid arbejder museets medarbejdere med mange forskellige typer af kilder. Det kan være dokumenter i arkiver f.eks. folketællinger eller erindringer, bevarede bygningsværker, gravsten, malerier, fotografier, tekstiler og andre typer genstande og når vi kommer op i nyere tid også mundtlige beretninger. Kulturarv er både bygninger, byer og landskaber, men i høj grad også det levede liv.

Vestegnen har en rig og veldokumenteret landbohistorie. Museet har derfor i de senere år hovedsageligt fokuseret på det 20. og 21. århundredes historie om, hvordan marker blev til forstad og Danmark til et velfærdssamfund.

Danmarkshistorien.dk, kan du læse mere om de forskellige historiske perioder.