Kroppedal Museum

Vikingelandsbyen

Vikingevejen

De kommende år rekonstruerer Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum en vikingevej over Store Vejleådalen. Landskabet består på dette sted af et sumpet område, fordi dalbunden over en lang strækning er meget flad, og vandet har haft svært ved at løbe nogen steder hen.

Den rekonstruerede vikingevej danner rammen om formidling af vikingetidens vejforløb og vadesteder med rekonstruerede vejforløb bestående af hulveje, ris- og grenvej, en svellevej, stenbrolægning, og på det vådeste område midt i ådalen af en pælebro.

Et kig ud i landskabet giver mulighed for at aflæse sporene efter landskabets opståen og den senere udnyttelse af området. Sporene efter gårde og gravpladser i landskabet viser, at vikingerne var bønder og handelsfolk, som har haft behov for veje og transport til de nærliggende gårde og til kontakter til fremmede folk.

Praktiske informationer

Vikingelandsbyen
Ledøjevej 35
2620 Albertslund
Tlf. 43642029

Læs mere

Vikingelandsbyen