Kroppedal Museum

Miniplanetarium for indskoling

Undervisningsforløb 

I Kroppedal Museums miniplanetarium har eleverne mulighed for at komme en tur med ud i rummet. Planetariet fungerer som et rumskib og en tidsmaskine, og giver derved eleverne et spændende indblik i hvordan vores solsystem og resten af universet hænger sammen. Hvem er det lige der drejer rundt om hvem?

Vi kigger bl.a. på solsystemets planeter og snakker om månens faser. Endeligt snakker vi om årstiden stjerne himmel, og fortæller om hvordan mennesker gennem historien, har set på jordens og stjernernes skabelse.

Tilbuddet gælder alle klasser, og der bliver naturligvis taget hensyn til hvilket klassetrin eleverne kommer fra.

Miniplanetariet opsættes hvert år til gratis brug for skoler fra Albertslund, Ishøj og Høje-Taastrup kommuner.

Tilbuddets rammer

I uge 44 og 45 kan skoler fra Albertslund besøge miniplanetariet i Kongsholmcenteret.

I uge 47 og 48 kan skoler fra Høje Taastrup kommune besøge miniplanetariet på Gadehaveskolen

For skoler i Ishøj og andre kommuner kan Miniplanetariet bookes til at stå på skolen en eller flere dage og have besøg af op til fire klasser om dagen. Der skal minimum bestilles en dag med tre forløb.

Undervisningstider

9.30 – 10.30; 11.00- 12.00; 12.30-13.30 samt  14.00-15.00


Målgruppe: Indskoling
Fag: Natur/Teknik
Antal: Maks 28 elever og lærer
Varighed: 60 minutter
Pris: Gratis for skole fra Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner

Bookning 

For skoler i Albertslund kommune foregår booking gennem Albertslund Børne- og Ungeforvaltning – Kirsten Schneider tlf. 43683306
For skoler i Høje-Taastrup, Ishøj og andre kommuner foregår bookingen gennem Kroppedal Museums Undervisning – Mads Thernøe tlf. 43303008 eller mail skole@kroppedal.dk

Bemærk for skoler i Albertslund og Høje-Taastrup kommuner opsættes Miniplanetariet kun i de omtalte uger.

Lokale krav

Miniplanetariet kræver en gymnastiksal eller ligende rum med et jævnt gulv og højt til loftet (d: 5m, h: 3.8m) samt adgang til strømindtag. Lokalet skal reservers med en time på hver side til opsætning og nedtagning. Ved flere på hinanden følgende dages undervisning samme sted, skal lokalet kunne aflåses og må ikke benyttes til anden undervisning mens, Miniplanetariet står der.

Sted

For skoler i Albertslund, Kongholmscenteret, Liljens Kvarter 2 2620 Albertslund
For skoler i Høje-Taastrup , Gadehaveskolen, Gadehaveskolen 1, 2630 Taastrup
For skoler i Ishøj og andre kommuner, på jeres skole.

Lejepriser for andre end skoler og museer

1 fremvisning: 5800 kr. eks. moms
3 fremvisninger: 7200 kr. eks. moms
12 fremvisninger: 14.600 kr. eks. moms
Alle priser er inkl. transport, opsætning, nedtagning og formidler.

Miniplanetariet er støttet af Friluftsrådet, Nordea Fonden og Styrelsen for Forskning og Innovation