Kroppedal Museum

Mobil astronomiformidling for mellemtrin og udskoling

Undervisningsforløb

I Kroppedals Miniplanetarium bliver astronomi formidlet i en dialogbaseret undervisningsform. I Miniplanetariets mørke foretager klassen digitale rejer i universet. Vi taler om stjernerne, lander på planeter og måner, ser vores egen galakse udefra og fornemmer universets uendelighed. Derved gøres afstande, tid og steder i universet håndgribeligt og nærværende for eleverne.Forløbet er tænkt som en introduktion til undervisning om stjernehimlen og solsystemet.

Miniplanetariet opsættes hvert år til gratis brug for skoler fra Albertslund, Ishøj og Høje-Taastrup kommuner.

Tilbuddets rammer

For mellemtrinsklasser og udskoling i Albertslund Kommune opsættes Miniplanetariet i 2015 i uge 44 og 45 i  Kongsholmcentret.
For mellemtrinsklasser og udskoling i Høje-Taastrup Kommune opsættes Miniplanetariet i 2015 i uge 47 og 48 på Gadehaveskolen.

Undervisningstider

9.30 – 10.30; 11.00- 12.00; 12.30-13.30, 14.00-15.00


Målgruppe: Mellemtrin
Fag: Natur/teknik
Antal: Maks 28 elever og lærer
Varighed: 60 minutter
Pris: Gratis for skoler fra Albertslund, Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner

Bookning

For skoler i Albertslund Kommune foregår bookningen gennem Albertslund Pædagogiske Center – Kirsten Schneider tlf. 43 68 33 06.
For skoler i Høje-Taastrup, Ishøj og andre kommune foregår bookningen gennem Kroppedal Museums Undervisning – Mads Thernøe på tlf. 43 30 30 08 eller via email til skole@kroppedal.dk

Bemærk for skoler i Albertslund og Høje-Taastrupopsættes Miniplanetariet kun i de omtalte uger.

Lokale krav

Miniplanetariet kræver en gymnastiksal eller lignende rum med jævnt gulv og højt til loftet, (d: 5 m, h: 3,8 m) samt adgang til strømindtag. Lokalet skal reserveres med en time på hver side til opsætning og nedtagning og ved flere på hinanden følgende dages undervisning samme sted, skal lokalet kunne aflåses og må ikke benyttes til anden undervisning, mens Miniplanetariet står der.

Sted

For skoler fra Albertslund, Kongsholmcentret, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund.
For skoler fra Høje-Taastrup, Gadehaveskolen, Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup.
For skoler fra Ishøj og andre kommuner; på jeres skole.

Lejepriser for andre end skoler og museer

1 fremvisning: 5800 kr. eks. moms
3 fremvisninger: 7200 kr. eks. moms
12 fremvisninger fordelt over 4 dage: 14.600 kr. eks. moms
Alle priser er inkl. transport, opsætning, nedtagning og formidler.

Miniplanetariet er støttet af Friluftsrådet, Nordea Fonden og Styrelsen for Forskning og Innovation.