Kroppedal Museum

Instawalk – en byvandring

Instawalk undervisningsforløbMålgruppe: 7.-9. klasser

Formål: At styrke elevernes viden om lokal- og samtidshistorie

Værktøj: Instagram

Produkt: Elevernes fotos 

 

Kroppedal Museum udbyder instawalk som et historisk undervisningsforløb for skoler i Høje Taastrup og Albertslund.

Instawalk er en byvandring i et bestemt geografisk område, hvor app’en Instagram anvendes til at tage billeder undervejs og dele nye og anderledes vinkler på din by.

TEMA

HøjeTaastrup: Byens historie som købstad og forrådskammer for København.

Albertslund: Den gennemplanlagte bys udvikling – idealet om velfærdsbyen.

De to instawalk-temaer kan stå alene, men kan med fordel også supplere hinanden i et længere undervisningsforløb om Vestegnens udvikling fra marker til forstæder.

Forløbet er oplagt til et eventuelt tværfagligt samarbejde med billedkunst og samfundsfag og egner sig til at være en åben skole-aktivitet.

 

LÆRINGSMÅL

Viden om:

– Kildekritiske begreber og analyse af et (historisk) fotografi

– Lokalsamfundets byudvikling set i et regionalt perspektiv

– Æstetiske normer ved fotografering

Færdigheder:

– Udføre en kildekritisk analyse af fotografier

– Formidle lokalhistoriske og/eller samtidshistoriske fortællinger

– Reflektere over og analysere fotografiets fortælling og budskab

– Æstetisk analyse af fotografi

 

UNDERVISNINGSFORLØBET

Undervisningstime før instawalk: Elever introduceres til kildekritiske begreber og analyse af fotografier ved at eleverne selv analyserer eksempler på fotografier.

Instawalk: Byvandring af Høje Taastrup eller Albertslund med fem stop. Imellemtiden får elverne til opgave at tage billeder af der afspejler byens historie og samtid.

Undervisningstime efter instawalk: Elever får til opgave at vælge to billeder ud fra byvandring og skrive billedtekster dertil. Eleverne fremlægger de to billeder igennem egen analyse af billedet og billederne analyseres endvidere i plenum i klassen.

Instawalk undervisningsforløb