Kroppedal Museum

Undervisningsmateriale

Skoletjenesten har udviklet undervisningsmateriale, der knytter sig til museets udstillinger inden for astronomi, arkæologi og nyere tíds historie.

Undervisningsmaterialet er udviklet særligt til lærere og elever, men kan naturligvis også bruges uden for skolesystemet.

Materialerne er gratis.

Hvis sådant materiale lægges på internettet, eller på anden vis publiceres, skal det ske med henvisning til Kroppedal Museum eller andre, der er anført i materialet som ophavshavere. Det gælder også billeder.

Har du spørgsmål eller kommentarer til Kroppedal Museums undervisningsmateriale er du meget velkommen til at kontakte Skoletjenesten på telefon 43 30 30 08 eller julie.ring@kroppedal.dk

Undervisningsmateriale om Solen

solen-undervisningsmateriale

solen-opgaver