Kroppedal Museum

Undervisningsmateriale

Skoletjenesten har udviklet undervisningsmateriale, der knytter sig til museets udstillinger inden for astronomi, arkæologi og nyere tíds historie.

Undervisningsmaterialet er udviklet særligt til lærere og elever, men kan naturligvis også bruges uden for skolesystemet.

Materialerne er gratis.

Hvis sådant materiale lægges på internettet, eller på anden vis publiceres, skal det ske med henvisning til Kroppedal Museum eller andre, der er anført i materialet som ophavshavere. Det gælder også billeder.

Har du spørgsmål eller kommentarer til Kroppedal Museums undervisningsmateriale er du meget velkommen til at kontakte Skoletjenesten på telefon 43 30 30 08 eller skole@kroppedal.dk

Download undervisningsmateriale

Arkæologi og matematik

Undervisningsmaterialet, der er lavet til den arkæologiske særudstilling ’Finder I noget?’, er rettet med folkeskolens mellemtrin, og arbejder med både historie og matematik. Materialet er udarbejdet i samarbejde med Albertslunds Kommunes matematiklærerkonsulent Karen Mikkelsen.

UV – Finder I noget? Lærerbrev

UV – Finder I noget? Tegneark

UV – Finder I noget?  Opgaver – til mellemtrin

Arkæologi – Fyrsten fra Ishøj – Mellemtrin og udskoling

Materiale der knytter sig til den tidligere udstilling ‘Fyrsten – ansigt til ansigt’ fra 2009. Materialet kan bruges som inspiration til at arbejde med Jernalder og Fyrsten fra Ishøj. Bemærk visse informationer, herunder links,  kan være forældet.

UV – Fyrsten fra Ishøj – Lærervejledning og elevmateriale til mellemtrin og udskoling

UV – Fyrsten fra Ishøj – Opgaver til mellemtrin

UV – Fyrsten fra Ishøj – Opgaver til udskoling