Blog
10.04.2013

Helhedsplanen for Galgebakken

Der er nu lagt en plan for bevarelse af et af Albertslunds og velfærdssamfundets væsentlige kulturmiljøer.

Beboelseskvarteret på kanten af Vestskoven blev opført i 1972-74 som resultatet af en arkitektkonkurrence udskrevet i 1968 af VA. Vinderforslaget var et boligområde bestående af 3 forskellige boligtyper organiseret i et hierarki med boligstræder som underste led og store åbne grønninger som øverste. Boligkvarteret var projekteret som en lille landsby med institutioner, fælleshuse og købmand foruden boliger til alle typer beboere.

Allerede 6-7 år efter opførelsen kom den første store tagrenovering forårsaget af byggesjusk og fejlkonstruktion. De følgende 20 år blev den første tagsag efterfulgt af yderligere 3 tagrenoveringer.

“Albertslunds Christiania smuldrer bort” annoncerede en overskrift i dagbladet Information fra 2006. 2 år inden havde en teknisk gennemgang af bebyggelsen afsløret problemer forårsaget af konstruktive fejl i bygningerne.

Umiddelbart før jul 2012 besluttede beboerne i Galgebakken næsten enstemmigt at sige ja til gennemførelsen af en helhedsplan for Galgebakken.

Den samlede økonomiske ramme for helhedsplanen er på 435 mill. kr, hvoraf de 386 mill. er finansieret af Landsbyggefonden.

De planlagte arbejder omfatter betonrenovering, efterisolering af lette facader og sokler, udskiftning af døre og vinduer, totalrenovering af badeværelserne, etablering af mekanisk ventilation, udskiftning af pergolaer, skure og hegn, udbedring af vand- og varmeinstallationer og efterfølgende renovering af udearealer.

Selve udførelsen af de omfattende arbejder er planlagt til at finde sted i 2016-2018 og i perioden op til vil der blive projekteret, udbudt og udført prøveboliger.

Husene er konstrueret med en kombination af tunge betonfacader i en rødlig beton og lette pladebeklædte facader i grå, blå og grønne nuancer. De udbedringer som foretages på facaderne vil ikke ændre på bygningernes udseende.

Og netop bebyggelsens arkitektoniske udformning har fået mangt en arkitektstuderende til at begive sig til Albertslund for at se på tæt-lavt boligbyggeri.

Galgebakkens arkitektur er i høj grad medvirkende til at sætte dagsordenen for det sociale liv i bebyggelsen i kraft af den måde, hvorpå overgangene mellem de offentlige, halvoffentlige og private rum gradueres og inviterer til mødet mellem mennesker.

Galgebakken fejrer 40 års jubilæum i august 2013.

Mere om helhedsplanen for Galgebakken