Blog
07.06.2013

Hvad lavede stenalderbønderne i Ågerup?

Udgravning

Arkæologi-studerende Morten Knudsen igang med at tømme en affaldsgrube fyldt med keramik fra bondestenalderen

Ved overgangen til sommeren, er vi så småt ved at afslutte motorvejsudgravningerne ved Ågerup (Ballerup/Ledøje). Vejdirektoratets maskiner tripper utålmodigt og ånder os i nakken, mens vi på varme solskinsdage tømmer de sidste affaldsgruber og går på “skattejagt” i bopladsens udsmidslag, der har vist sig at indeholde spændende spor efter nogle af områdets tidligste beboere.

Vi har udgravet i alt fem små og store felter på “Lerhøjsager”-udgravningerne, der strækker sig fra Margrethestien til Ledøjetoften, og jorden har afsløret tæt ved 30 huse. Heraf er de fleste huse, såkaldt “treskibede” langhuse og mindre forrådshuse fra jernalderen.

Men også tre mindre langhuse fra den yngste del af stenalderen – den såkaldte bondestenalder, hvor landbruget langtsom gør sit indtog, og hvor man har lavet fint dekorerede lerkar og benyttet flint som sin primære ressource til redskaber, f.eks økser, knive og den mest hyppigt forekommende oldsag – “skraberen”. Sidstnævnte er formentlig blevet brugt til skindforarbejdning og træarbejde.

Flintskrabere

10 “skrabere” af flint, fundet i en affaldsgrube fra Lerhøjsager

På vores sidste store felt på udgravningen har vi spor efter to huskonstruktioner, der på baggrund af deres form kan dateres til stenalderen. Der er tale om såkaldte toskibede huse, hvor tagkonstruktionen har været båret af en enkelt række stolper der har stået ned midt gennem huset. I huset kan der have boet en eller flere familier samt deres husdyr – f.eks. kvæg, svin eller får.

Til bygning af disse huse har man benyttet masser af træer, som man har fældet med økser af flint, og i den periode der er repræsenteret på Lerhøjsager – den mellemste del af bondestenalderen, har man slebet økserne, så overfladen fremstår glat og blank. Vi har fundet adskillige omhuggede økser, og afslag fra denne “forandringsproces”, hvor man dels har opskærpet økserne ved brug, men også har benyttet en aflagt økse til nye formål. Slibningen kan så genkendes på de nye redskaber.

hus

Toskibet hus fra stenalderen (www.kulturarvsomvaerdi.dk)

Vi har netop de to sidste dage gjort et meget spændende fund i form af flere dele af kraftige, ornamenterede lerskiver, hvis formål indtil videre er uvist, men de er fremkommet i affaldslagene. Lerskiver af denne dimension kendes ellers kun fra Bornholm, og det er derfor lidt af en sensation vi står med.

På Bornholm er “Solskiverne” som de kaldes fundet ved anlæg og konstruktioner, man forbinder med kultiske formål, så det er meget spændende om solskiverne fra motorvejen også kan fortælle historier om det religiøse liv i bondestenalderen i Ågerup – mere følger, når vi har haft tid til at undersøge disse spændende fund nærmere…

Potteskår

Dele af de “solskiver” der er dukket op i Ågerup