Blog
14.08.2014

NærHeden

grøfter

De karakteristiske “søgegrøfter”

Arkæologer indtager NærHeden – den nye bydel i Hedehusene

I de næste mange uger vil man kunne se arkæologerne fra Kroppedal Museum udføre arkæologiske forundersøgelser af NærHedens område. Forundersøgelserne vil vise, om der er brug for en mere grundig arkæologisk undersøgelse af området, før den nye bydel bliver bygget. Prøvegravninger skal blandt andet vise, om der også i fortiden har været bebyggelse på det område, hvor fremtidens forstad skal ligge.

Museumsinspektør Lotte Reedtz Sparrevohn fra Kroppedal Museum ser frem til at komme i jorden:

”Vi ved, der har været et meget stort antal gravhøje i området, men vi mangler at finde de bopladser, der også må have været der. Vi håber de dukker frem ved udgravningen, da det vil bidrage med ny viden om oldtidens liv i Hedehusene.”

NærHedens område består af et tidligere industriområde, et naturareal og et markområde. Heraf er det kun marken, der er grundlag for at undersøge.

Der vil være gravemaskiner på de høstede marker fra omkring den 20. august. Der skal graves to meter brede grøfter med 15 meters mellemrum, hvor hele muldlaget graves af. På den måde kan man se, om der også i fortiden har været bebyggelse og bosætning på NærHedens område.

Før gravearbejdet går i gang, får arkæologerne hjælp af flere fritidsarkæologer, der ved hjælp af bl.a. metaldetektor vil undersøge, om der skulle være fund på overfladen, der kan afsløre hvor der har været bosættelser.

Museet starter på arealerne øst for Sejlbjerg Mose, og arbejder sig mod nord. Arbejdet med prøvegravningerne forventes at være færdigt før vinteren.

NærHeden – fremtidens forstad
Den nye bydel udvikles i et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By. NærHeden skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad og en central driver for udviklingen af Hedehusene med mulighed for høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og aktiviteter i by, natur og landskab. Det er planen at bygge 4.200 boliger, og dermed kan NærHeden komme til at rumme op mod 10.000 indbyggere.

Mere information
Pressen kan få yderligere oplysninger hos:

NærHeden P/S: Projektdirektør Ole Møller: omo@naerheden.dk
tlf.: 30 50 55 75 www.naerheden.dk

Kroppedal museum: Lotte Reedtz Sparrevohn tlf.: 43 30 30 05 /
61 55 62 81 eller daglig leder Maria Lisette Jacobsen tlf.: 30 54 77 32

området_foto