Blog
10.04.2014

Sharing is Caring

Hvordan deler vi den viden, der findes i arkivernes kasser, i museernes magasiner og rundt omkring i privatpersoners gemmer? Hvordan gør vi kulturarven til fælleseje? Hvordan skaber vi lige adgang til at deltage i samfundet og bruge kulturen?
Disse og mange andre spørgsmål blev to medarbejdere fra Kroppedal Museum præsenteret for på konferencen ”Sharing is caring. Working with our users”, afholdt i DR d. 1. april 2014. Målgruppen for konferencen var mennesker, der arbejder i den såkaldte GLAM-sektor. GLAM står på engelsk for Galleries, Libraries, Archives and Museums; altså gallerier, biblioteker, arkiver og museer. Alle kulturinstitutioner, der i disse år arbejder intenst på at digitalisere materiale, således, at det kan gemmes for eftertiden og gøres offentligt tilgængeligt og på den måde blive brugt af flere.

Herstedlund Fælleshus

Herstedlund Fælleshus, 2008-09 af Dorthe Mandrup Arkitekter. Fotograferet af Andreas Trier Mørch og lagt på crowdsourcing sitet arkitekturbilleder.dk til fri afbenyttelse sammen med mere end 7000 andre billeder af væsentlig arkitektur fra det 20. og 21. århundrede.

Hvad kan vi dele?
Folketællinger, familiefotografier, officielle dokumenter, observationer af naturfænomener, kunstværker, personlige breve, billeder af sjældne mønter, film optaget på udstillinger, man ikke selv har mulighed for at besøge. Det er blot nogle af de ting som digitalisering kan gøre tilgængeligt for et globalt publikum.
Og ikke kun som envejskommunikation fra kulturinstitution til bruger. Samarbejdet går også den anden vej. Når samlinger bliver offentligt tilgængelige, åbnes der op for, at alle kan være med til at skabe viden om fotografier og genstande.
Et eksempel på dette er det britiske projekt Your Paintings, hvor hele nationen er blevet inviteret med til at tagge billeder. Det vil sige at skabe en viden om malerier, der for manges vedkommende befinder sig i private samlinger eller hænger på adresser, der er utilgængelige for offentligheden. Et andet eksempel på deling er Filmcentralen, der netop har givet gratis adgang til at streame en stor mængde danske film.

Gadekæret

Gadekæret i Ishøj opført af Vridsløselille Andelsboligforening i midten af 1970’erne. Fotograferet af Tegnestuen og delt på arkitekturbilleder.dk.

Del med os
På Kroppedal Museum arbejder vi også med disse ideer. Gennem museets facebook profil deler vi dagligt oplevelser og betragtninger, og inviterer alle til at komme med kommentarer og input. Et andet eksempel er arkiverne, der løbende giver bedre adgang til digitaliseret materiale. Her kan du f.eks. søge fotografier fra Albertslund. Næste skridt vil være at skabe platforme, hvor brugere har mulighed for at tagge, kommentere og bidrage med deres viden.
Kroppedal Museum er også med til at redigere Tidsskriftet Kulturstudier, hvor du gratis kan downloade fagfællebedømte artikler om kulturhistoriske emner.

En revolution på vej?
Det handler altså om at dele viden, at gøre den tilgængelig og at åbne op for at alle kan bidrage med mere viden. Men spørgsmålet er, om vi forstår omfanget af de muligheder den digitale revolution giver os, og om vi gør nok for at udnytte mulighederne for at dele viden? Vi kan i hvert fald ikke gøre det uden hinanden, så del dine tanker og input med os her.
Hvis du vil læse mere om hele ideen bag Sharing is Caring kan du gratis downloade bogen her: Sharing is Caring.