Kroppedal Museum

Stiftende generalforsamling i Kroppedal Museums-forening

Torsdag den 28/10 2021 kl. 18.00 på Kroppedal Museum.

Kroppedal Museum har fornøjelsen af at indkalde til en stiftende generalforsamling for Kroppedal Museumsforening. Foreningen er en uafhængig forening, der har til formål at understøtte Kroppedal Museum i sit arbejde, og henvender sig til alle historisk interesserede.

Da museet er vært for smørrebrød og en øl eller vand, er der tilmelding til generalforsamlingen senest tirsdag den 26/10. Tilmeldingen sker på mail: majken.petersen@kroppedal.dk

Før generalforsamlingen fortæller museumsinspektør Linda Boye om museets arkæologiske arbejde i det forgangene år. Bagefter fortæller museumschef Mads Thernøe om museets fremtidsplaner, og forhåbninger til den nye museumsforening.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Gennemgang af vedtægterne
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Fælles diskussion af foreningsaktiviteter
  6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  7. Evt.