Kroppedal Museum

Vikingevej og Bro

Kultur og natur smelter sammen i St. Vejleådalen

Som det centrale i samarbejdsprojektet mellem Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum står rekonstruktionen af vikingetidens vej- og broforløb. Med tiden skal skabes en fysisk forbindelse over ådalen, som forventes at begynde i 2016. Det er et brugerindragende projekt, hvor borgere, foreninger og ikke mindst skolebørn er de bærende kræfter.

Landskabet mellem Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen består på dette sted af et sumpet område, fordi dalbunden over en lang strækning er meget flad, og vandet har haft svært ved at løbe nogen steder hen.

Den rekonstruerede vikingevej danner rammen om formidling af vikingetidens vejforløb og vadesteder med rekonstruerede vejforløb bestående af hulveje, ris- og grenvej, en svellevej, stenbrolægning, og på det vådeste område midt i ådalen af en pælebro.

Et kig ud i landskabet giver mulighed for at aflæse sporene efter landskabets opståen og den senere udnyttelse af området. Sporene efter gårde og gravpladser i landskabet viser, at vikingerne var bønder og handelsfolk, som har haft behov for veje og transport til de nærliggende gårde og til kontakter til fremmede folk.