Kroppedal Museum

Bronzealder

Billedet viser et sjældent fund af en særdeles velbevaret bæltedåse af bronze fundet i Brøndby Kommune. Oldtidens kvinder bar bæltedåser i en rem om livet, og i den opbevaredes toiletartikler, lykkeamuletter og andet af meget hemmelighedsfuld natur.

Bronzealderen er den anden periode i Danmarks oldtid. Den afløser bondestenalderen omkring år 1800 f.Kr. og fortsætter frem til jernalderen 500 f.Kr. Bronzealderen inddeles i to hovedperioder:

  • Ældre bronzealder (1800 til 1100 f.Kr.)
  • Yngre bronzealder (1100 til 500 f.Kr.)

Ved bronzealderens begyndelse er Vestegnen næsten træløs, og der er store åbne græsningsarealer omkring de spredte bondegårde. Man levede af landbrug og husdyrhold. Kvæg havde en stor betydning, og hesten var blevet en vigtig del af husdyrene.

Bronze fremstilles ved at smelte tin og kobber sammen ved høje varmegrader. Bronze kan formes langt mere alsidigt end flint og stadigvæk måle sig med sten i hårdhed. Dertil er det et fantastisk smukt materiale, som hurtigt blev eftertragtet til våben, redskaber og smykker. I bronzealderen blev sværdet opfundet. På højdedragene ved Smørum og ved Ganløse har der ligget to store bronzestøberpladser.

Europæiske kontakter

Handlen med bronzen åbnede op for mange handelskontakter på tværs af Europa. Og mindst lige så vigtigt var de nye tanker, ideer og livssyn, som blev skabt, når folk rejste og opdagede nye skikke, og hvordan andre under fremmede himmelstrøg levede. De mange kulturmøder i bronzealderen satte også sit præg på samfundet i Norden.

Kong Svends høj i Egedal

Gravhøjene

Bronzealderens gravhøje har sat sit præg på landskabet overalt i Danmark. De ligger højt og var beregnet på at kunne ses. Undertiden ligger de på lange rækker langs de gamle vejstrækninger, som det endnu kan anes nord og syd for Værebro, hvor der i årtusinder har været en overgang over Værebro Å.

I hovedstadsområdet er der under 1000 synlige gravhøje tilbage. De fleste ligger i skovområderne i Nordsjælland. I det tidligere så rige område med gravhøje i Gladsaxe og Rudersdal ligger flere store og velbevarede høje beskyttet i haverne, men ikke synlige og tilgængelige for offentligheden.

Religion

I bronzealderen var solen hellig. På små rageknive, som mænd af særlig betydning barberede sig med, vises der en billedfortælling, som fortæller om solens rejse hen over himlen. Om dagen blev den trukket af solhesten, og om natten blev den båret under vandet på skibsdækket af et bronzealderskib.

Moseofre

Ofringer i moser og søer var vigtige rituelle handlinger i bronzealderen. Ofte ødelagde man bevidst bronzerne forinden. Offerhandlingerne kunne også foregå ved store sten i naturen eller måske ved særlige træer. Danmarks største offerfund fra ældre bronzealder blev opdaget i 1851 ved Smørumovre i Egedal.

Bålgruber

En ny slags rituelle anlæg er dukket op de seneste år. Det er lange rækker af bålgruber, hvor afbrændinger af bål, måske langs eksisterende veje har været synlige vidt omkring. En udgravning ved Kong Svends Høj i Egedal afslørede en sådan række. Rækken af bålgruber peger op mod den mægtige gravhøj og har givetvis haft en rituel betydning i forbindelse med gravlæggelser eller offerhandlinger.