Kroppedal Museum

Vikingetid

I 2011 fandt Kroppedals arkæologer en kæmpeviking på 195 cm; afbildet her.

Vikingetiden – oldtidens afslutning

Arkæologisk set hører vikingetiden (775-1050 e.Kr.) til jernalderen. Store og grundlæggende ændringer er i gang i samfundet, hvilket er dokumenteret i de arkæologiske fund. På landsplan ses ændringerne med de store ringborge og fund af vikingeskibe. Kilder fortæller om plyndringer og erobringstogter, og endelig er oprettelsen af en mere stabil kongemagt under opbygning.

Bebyggelser

På Østsjælland anlægges spredtliggende storgårde, såvel som mere stationære landsbyer og de første byer. Især egnen omkring Smørum giver et glimt af livet i vikingetiden. Spor af gårde ved Kong Svends Høj i Smørum og ved Måløv giver mulighed for at studere bebyggelsens udvikling.

Der kendes spor af vikingebebyggelse i Smørumovre, der ligger omkring kirken, som formentlig har en ældre forgænger. Et grubehus øst for kirken vidner om, at der er ældre gårde under de nuværende kendte gårde i landsbyen.

Landsbyundersøgelser i eksisterende landsbyer er meget vanskelige, og der er sjældent større friarealer til arkæologiske udgravninger. I Torslunde landsby i Ishøj Kommune har man ved Toftegård fundet lerkar, husgeråd og mønter fra 1000-tallet.

Formentlig har flere af de eksisterende landsbykirker haft forgængere i vikingetiden. Der er derfor særlig bevågenhed omkring ændringer i de kirkenære områder, for selv små undersøgelser kan bidrage med viden om de første træbyggede kirker.

Ladepladser

Vi ved ikke meget om hovedstadsområdets ladepladser eller handelspladser ved vandet i vikingetiden. Måske har der været en ladeplads i Vedbæk, og i Godthåb ved Dragør er der både spor af værksteder og beboelse. Det er også sandsynligt, at der har været en ladeplads ved udløbet af Harrestrup Å i Hvidovre og ved Store Vejleå i Vallensbæk/Ishøj, men det bliver svært at dokumentere, da landskabet og kystlinjen har ændret sig markant.

Gravpladser

Kroppedals arkæologer har udgravet flere gravpladser fra vikingetid. Ved Snubbekorsgård ligger en stor gravplads med 50 jordfæstegrave og 60 brandgrave med mænd, kvinder og børn dateret til begyndelsen af vikingetid omkring 800 e.kr. På gravpladsen Rytterkær i Smørum er der udgravet 75 jordfæstegrave og 48 brandgrave. I en af gravene indgår bådplanker og en enkelt rig kvinde er begravet i en vognfading. Genstande fra de to gravpladser vidner om transport og fjerne forbindelser.

Ole Rømers Høj, som ligger 500 m fra museet, er måske en gravhøj over en fornem høvding fra vikingetid.