Kroppedal Museum

Tilsyn af fredede fortidsminder

Tilsynet med Danmarks ca. 32.000 fredede fortidsminder er efter kommunalreformen i 2007 forankret i Kulturstyrelsen. Opgaven lå tidligere hos Amterne.

Selve tilsynsopgaven varetages af 10 udvalgte arkæologiske museer. Museerne skal tilse alle fredede fortidsminder indenfor deres område mindst en gang i løbet af en fem-årig periode. Det regelmæssige tilsyn skal sikre fortidsmindernes tilstand og gøre dem til aktiver for de områder, de ligger i.

Museerne orienterer Kulturstyrelsen om fortidsmindernes tilstand. Styrelsen følger op, hvis der er et behov for det, så fortidsmindet fremstår velbevaret og til glæde for alle.

Region Hovedstaden

Kroppedal Museum har fået tilsynspligten med et område omtrent svarende til Region Hovedstaden, der dækker hele Nordøstsjælland samt Bornholm. I 2012 gælder tilsynet Halsnæs-, Helsingør- Rudersdal- og Hørsholm Kommuner samt Bornholm.

Har du spørgsmål om fredede fortidsminder, er du velkommen til at kontakte museumsinspektør Jonas Hasemann Sigurdsson jonas.sigurdsson@kroppedal.dk; tlf. 4330 3025, mobil 6113 7847

Vidste du at:

  • Vi har over 32.000 synlige, fredede fortidsminder i Danmark, men det er kun mellem 10 og 20 % af, hvad der har været. De fleste er forsvundet ved senere opdyrkning og anlægsarbejder.
  • Et fortidsminde behøver kun at være 100 år gammelt for at kunne blive fredet.
  • De fleste fortidsminder er påvirket i nyere tid og mange fremstår som ruiner. Store sten fra især dysser og jættestuer blev flittigt genbrugt til bl.a. kirkebyggeri og veje før fortidsminderne blev beskyttet ved lov.

Læs mere:
kulturarv.dk/alt-om-fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven?