Kroppedal Museum

Værebro Ådal

Det forgrenede vådområde omkring Værebro Å har givet os nogle af de mest unikke fund fra Danmarks oldtid. Ådalen har været ramme om liv og død i mindst 11.000 år. Bønderne byggede bopladser og grave, og ind imellem ofrede de smykker og våben i åen og moserne. De ofrede også mennesker ved særlige lejligheder. Måske som gaver til forfædrene og guderne.

Ny formidlingsplatform

Kroppedal Museum har i samarbejde med Kulturstyrelsen og Egedal Kommune lavet en ny formidling af det rituelle landskab omkring åen. Man kan læse mere om de rige fund på syv informationstavler. Ved Kong Svends Park i Smørum er der opført en helt ny spektakulær formidlingsplatform. Her kan man røre ved kopier af de fantastiske fund og ved selvsyn se ud over det landskab, hvor fundene kommer fra.

Formidlingen er finansieret af A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney-Møllers Fond til almene Formaal i regi af Kulturstyrelsens projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Tavlernes placering i landskabet

Download kortet her.

Offergaver kunne for eksempel være pragtøkser, som dem der i 2001-2002 blev fundet ved lokaliteten Maglehøjs Vange. De er blevet ofret i mosen i den tidlige bondestenalder.

De 10 pragtøkser fra mosen

Fundet ved tørvegravning

Mange af fundene kom frem, da man gravede efter tørv til brændsel under 2. verdenskrig.

Tørvegravning ved Hove i 1942

Et meget kendt fund fra området ved Værebro er de kendte Viksøhjelme (Veksø), som i dag kan ses på Nationalmuseet. De enestående hornede bronzehjelme fra yngre bronzealder er fundet i Brøns mose ved tørvegravning i 1942.

Download artikler om oldtiden i Værebro Ådal

Polske Minder
Om en gravplads fra romersk jernalder ved Kong Svends Høj i Smørum.
Forfatter Linda Boye i Skalk nr. 2, 2007. Bringes med tilladelse fra Tidsskiftet Skalk, www.skalk.dk

Kongens Økse
Om en helt særlig økse fra det store Smørumovredepot fra ældre bronzealder. Forfatter Bente Jønsson og Jens Henrik Jønsson i Skalk nr. 6, 2006. Bringes med tilladelse fra Tidsskiftet Skalk, www.skalk.dk

Gravpladsen Rytterkær med en sjællandsk vognfadingsgrav
Artikel af Jens Henrik Jønsson. I: Vikingetid i Danmark. Red.: Henriette Lyngstrøm og Lone G. Thomsen.

Læs mere om oldtiden i Værebro Ådal

Fra Knardrup til Snydebro
Mosegaardens Vindekildesamling. Witherløse. Årsskrift 2007 for Værløseegnens Historiske Forening, 9-14. Værløseegnens Historiske Forening 2007.

Værebro Ådal fra oldtid til vikingetid
Levende lokalhistorie. Stenløse Historiske Forening 1968-2008, 72-89. Red.: Nils Erik Andersen. Stenløse Historiske Forening 2008.

Økseoffer
Artikel af Ditlev L. Dall Mahler i Skalk 2004.