Kroppedal Museum

Københavns befæstning

Billedet viser et udsnit af Vestvolden. Ved undersøgelser på strækningen er der blevet dokumenteret anlæg i form af skydestillinger og ammunitionsmagasiner

Københavns nyere befæstning består af en række forter, batterier, volde, dæmninger og kanaler, der ligger som en beskyttende ring om hovedstaden. Hovedparten af befæstningen blev opført mellem 1885 og 1894, som reaktion på nederlaget til tyskerne i 1864.

Befæstningen var bemandet og armeret under 1. Verdenskrig og havde utvivlsomt en afskrækkende virkning på en mulig angriber. Krigsteknologien overhalede imidlertid befæstningen, og den nedlagdes som forsvarsværk i 1920. Enkelte anlæg har dog været i brug indtil for få år siden.

Befæstningen er et fredet fortidsminde. Kroppedal Museum har i disse år til opgave at afgrænse og beskrive dele af befæstningen for Kulturstyrelsen. Formålet er at have tidssvarende og præcise oplysninger til forvaltning af kulturarven.

Besøg Københavns Befæstning – Vestvolden