Kroppedal Museum

Ballerup Kommune

Kroppedals arkæologer udgravede i vinteren 2011-2012 tre felter på ca. 5500 m2 forud for anlæggelsen af en ny støjvold.

Udgravningen afdækkede en del af et formodet større bopladsområde med bebyggelse, der ikke kan dateres nærmere end til yngre jernalder. Dertil kommer en enkelt urnebegravelse og spredte gruber fra yngre bronzealder. Flere af gruberne indeholdt groftmagret ukarakteristisk keramik.

Urne

For mere viden læse TAK 1494 (forundersøgelse) under Bygherrerapporter