Kroppedal Museum

Brøndby Kommune

Arkæologiske undersøgelser ved Tavlebakkegård 2 i forbindelse med anlæggelse af nye fodboldbaner på arealet i 2010 har bidraget væsentligt til vores viden om oldtiden i dette område.

Udgravningen afslørede betydelige rester af bosættelseskonstruktioner fra neolitikum og fra førromersk til germansk jernalder. I alt erkendtes 25 bygninger, af hvilke de fleste var treskibede langhuse. Enkelte af disse havde bevarede vægforløb.

Flere spor viser, at bebyggelsen i området starter i neolitikum. Dette understreges af grubekomplekser med tragtbægerkeramik, økseproduktion samt en sleben tyndnakket økse.

Endvidere erkendtes en gravplads fra romersk jernalder med syv jordfæstegrave på sydsiden af en lille banke på ca. 50 m i diameter. Det er uvist, om den skal ses i forbindelse med bosættelsessporene fra ældre romersk jernalder.

Cirkulært anlæg

Nær toppen af banken erkendtes et cirkulært anlæg på godt 5 m i diameter i form af en grøft med en åbning mod syd og syv symmetrisk placerede stolper. Hvorvidt det cirkulære anlæg og gravene er samtidige, kan der kun gættes om.

Man kender dog eksempler på, at for eksempel gravhøje fra stenalderen er brugt som kultisk samlingspunkt senere i oldtiden. Således kunne en mulighed være, at det cirkulære anlæg stammer fra et neolitisk monument, som er blevet samlingspunkt for senere ritualer og begravelser. En samtidighed kan dog heller ikke udelukkes, skønt der ingen umiddelbare paralleller er til rådighed.

Bygherrerapport TAK 1483 er undervejs.