Kroppedal Museum

Dragør Kommune

I anledning af en mindre udvidelse af bygningen “Den Blå Hane” på en parcel yderst ude mod det gamle havnebassin i Dragør foretog museet en undersøgelse i 2010. Ved undersøgelsen udgravedes to én kvadratmeter store prøvehuller ført fra nuværende overflade og i bund til moræneleret.

En knap to meter mægtig lagfølge omfattede øverst fyldlag med mange fund af knogler, keramik, glas, tegl og klinknagler fra i hovedsagen renæssancen og nyere tid. Nederste halve meter af lagfølgen var en gammel strandaflejring med spredte fund af knogler og trækul. Der fremkom ikke spor af faste anlæg.