Kroppedal Museum

Herlev Kommune

Mellem Ametystvej og Hjortespringvej i Herlev foretog Kroppedal i december 2005 en indledende prøvegravning, mens selve udgravningen fandt sted to meget kolde dage i marts 2006 med temperaturer ned til 12 graders frost.

Ved den lille udgravning af 1000 m2 fremkom sporene efter en gårdsenhed med et hovedhus, et udhus og et hegn fra ældre jernalder.

I nærheden var der kulturlag og gruber med indhold af keramik. Keramikken var så dårligt bevaret, at den ikke kan dateres nærmere end til oldtiden. Under udgravningen blev der også registreret en del moderne nedgravninger. De stammer sandsynligvis fra de kolonihaver, der lå på området indtil slutningen af 1960’erne.