Kroppedal Museum

Høje-Taastrup Kommune

Galgebakkevej

Forud for etablering af Copenhagen Aircenter i 2009 blev foretaget en prøvegravning af mere end 12 ha. Prøvegravningen afdækkede massive spor af bebyggelse fra flere perioder af oldtiden. Der blev påvist mindst 11 langhuse og en jordfæstegrav.

Jasonminde

Der er fundet flotte flintredskaber på pladsen

På en nordvendt skråning ved Jasonsminde, blev der i 2010 udgravet omfattende bebyggelsesspor fra oldtiden. Den arkæologiske undersøgelse afslørede rester af 33 huse, to hegnsforløb samt adskillige affaldsgruber og kulturlag fra sten-, bronze- og jernalder.

Pladsen er af særlig arkæologisk interesse på grund af 12 langhuse fra yngre stenalder/ældre bronzealder – så mange huse på samme plads, kendes ikke fra andre lokaliteter på Sjælland i denne tidsperiode, og pladsen giver mulighed for et interessant indblik i udformningen af yngre stenalders huse og deres indbyrdes forhold. Her kan være mulighed for, at se de første tegn på et fællesskab mellem flere samtidige gårde, som ellers først kendes fra den tidlige jernalder.

Fra huse og affaldsgruber fra både sten- og bronzealder er der fundet flotte flintredskaber, bl.a. flere kornsegl og håndtaget til en flintdolk. Fra affaldsgruberne fremkom også ganske store mængder skår fra lerkar.

For mere viden læs TAK 1449 under Bygherrerapporter

Holbækmotorvejen

Skår fra sikar

Skår fra sikar

Før udvidelsen af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde blev de berørte arealer arkæologisk undersøgt. Kroppedal Museum stod for undersøgelserne i Høje-Taastrup Kommune og Roskilde Museum varetog de arkæologiske interesser i Roskilde Kommune. Udgravningerne fandt sted i perioden fra marts til oktober 2009 og afdækkede spor fra primært to af oldtidens perioder, nemlig bondestenalder og ældre jernalder.

Ved Vesterled vest for Fløng, hvor den nye tilkørsel til motorvejen skal anlægges, dokumenteredes tre huse fra ældre jernalder (500–1 f.Kr.). De tre huse kan ikke have stået samtidigt. Nær ved husene har datidens beboere gravet ler til klining af væggene og efterfølgende er disse nedgravninger blevet fyldt op med husholdningsaffald – blandt andet kasserede lerkar.

Et af de mest spændende fund var et såkaldt sikar. Sikar har tætsiddende gennemboringer og formodes at have haft en anvendelse i forbindelse med ostefremstilling. Som noget helt nyt fik Kroppedal Museum mulighed for at få foretaget en DNA analyse af karret. Håbet var at finde spor af mælkesyrebakterier, men det lykkedes ikke, og karrets anvendelse er fortsat noget gådefuld.

For mere viden læs TAK 1408 under Bygherrerapporter

Snubbekorsgård

I 2006 opdagede man en gravplads ved Snubbekorsgård i Høje-Taastrup. Gravpladsen blev udgravet i årene mellem 2006 og 2011.

Udgravningerne afdækkede en stor gravplads fra ældre vikingetid med 48 jordfæstegrave og 72 brandgrave. I jordfæstegravene blev de døde begravet ubrændte. I ca. halvdelen af jordfæstegravene var der bevaret skeletter og i de fleste var der gravgaver – typisk jernknive, men også bronzesmykker, jernbeslåede træskrin, glasperler og dyreofre.

I en rig kvindegrav fandt arkæologerne et dyrehovedformet spænde. Det er en meget sjælden smykketype i Danmark.

I en anden kvindegrav blev der fundet jernbeslag fra et skrin, samt to tenvægte. Ved lænden blev der fundet en jernnøgle. På brystregionen var der to skålspænder af bronze. Sammesteds blev der fundet to glasperler, et stykke sølvtråd og en sammenbukket sølvmønt. I kvindens mundhule lå der ligeledes et stykke sølvtråd og en sammenbukket mønt. Sølvet har formentlig været betaling for rejsen til dødsriget.

I en tredje grav var en mand gravlagt sammen med sin hund. Hunden var en unghund, lidt mindre end vore dages Schæferhund. Kun dens kæber var bevaret.

Den gamle grav

Den største overraskelse var grav nr. 260. Den viste sig nemlig at være flere hundrede år ældre end gravene fra vikingetiden. Der blev ikke fundet spor af den gravlagte, der efter gravudstyret at dømme har været en kvinde. Graven indeholdt et lerkar og en perlekæde af ravperler.

Den syge viking

I en anden grav var skelettet fuldstændig bevaret. Det har givet optimale betingelser for en antropologisk undersøgelse. Der har vist sig at være tydelige sygdomstegn på flere af knoglerne. Den gravlagte, et ungt menneske på mellem 16 og 20 år har lidt af kraftig knoglebetændelse, der har hindret personen i at gå normalt.

Gravpladsen har været gravplads for beboerne på de store bondegårde i nærheden. En af gårdene har ligget i nærheden af Kroppedal Museum. I dag kan man se vikingehuset markeret med stubbe i en lysning i skoven på Kroppedals Allé.

Udgravningerne blev finansieret af Høje-Taastrup Kommune, Kulturstyrelsen og museet selv.

For mere viden læs TAK 1304 under Bygherrerapporter