Kroppedal Museum

Hvidovre Kommune

I november 2007 udgravede arkæologerne et areal i Avedøre på hjørnet af Dybenskærvej og Byvej.

Der fremkom fortidminder fra jernalderen. I alt fandt arkæologerne spor efter seks langhuse og seks udhuse. Husene har ikke ligget på stedet samtidig, da nogle af dem lå oveni hinanden. Der har formentlig kun været en enkelt gård i området ad gangen. Den første blev opført i første århundrede e.Kr., hvorefter gården blev genopført fem gange indtil engang i 300-tallet.

En af de seks gårdfaser var særligt velbevaret. Gården bestod af et hovedhus og et udhus. Omkring gården var der spor efter et hegn. Desværre var den ene gavlende af huset og ca. halvdelen af hegnet blevet ødelagt af moderne grøfter.

Det er derfor ikke muligt at afgøre, hvor stor gårdspladsen har været, men hvis huset har været placeret midt på gårdspladsen, må den have været omkring 900 m2 stor. I en grube ved huset var en hund blevet begravet. Der har været tale om en forholdsvis stor hund med meget slidte tænder. Arkæologerne fandt også knogler fra almindelige husdyr som svin, okse, får og hest.

For mere viden læs TAK 1355 under Bygherrerapporter

Poppelgården

Keramik fra Poppelgården

I marts 2007 foretog Kroppedal en udgravning ved Poppelgården i Avedøre. På stedet har ligget en lille, men permanent bosættelse fra perioden 3500 til 3200 f.Kr., den del af yngre stenalder man kalder tidlig neolitikum.

Ved udgravningen blev der registreret 11 stolpehuller, fire områder med kulturlagsrester, to gruber og en brønd. Trods ihærdig eftersøgning lykkedes det ikke at finde spor efter et beboelseshus, men både de såkaldte kulturlag (der i virkeligheden er rester af affald fra bosættelsen) og en brønd vidner om, at datidens bønder havde fast bopæl netop dér.

Brønden var tragtformet og mere end 2 meter dyb. I kanten af brønden var der spor af store stolper, som formentlig blev anvendt dengang stenalderens bønder gravede brønden. Måske har der været et hejseværk eller andet til at få jorden op. Det kan også have været nødvendigt med mellemrum at oprense brønden for affald og urenheder.

En meter nede i brønden fandt arkæologerne to små skiveøkser af flint. Økserne er intakte og den ene tilmed slebet. Økserne har formentlig været placeret ved siden af hinanden i brønden, som et lille offer.

Stenøkser fra Poppelgården

I kulturlagene var der store mængder af lerkarskår, flintafslag og -redskaber, samt fragmenter af dyreknogler. En del af keramikken er ornamenteret med meget fine mønstre og må stamme fra en husholdnings bestand af smukke potter og kander.

For mere viden læs TAK 1355 under Bygherrerapporter