Kroppedal Museum

Rødovre Kommune

Museet foretager sjældent arkæologiske undersøgelser i Rødovre Kommune. Det skyldes, at Rødovre tidligt blev udbygget med parcelhuse og kolonihaveforeninger, før den tid, da der var arkæologisk virksomhed i området.

Indimellem er der dog dukket fund op. Blandt andet en kobberøkse, der blev fundet på Engbovej ved havearbejde i 1980’erne. Øksen er ikke helt almindelig. Det er en type kaldet randlisteøkse, der stammer fra tiden mellem 2.350 f.Kr. og 1.600 f.Kr., det vil sige slutningen af yngre stenalder og ældre bronzealder. Pilegårdsarealet ved Vestvolden er stort set det eneste frie område i kommunen. Her er det måske endnu muligt, at finde rester af Rødovres oldtidsbebyggelse.

Kirkesvinget

I 2011 foretog museet en arkæologisk forundersøgelse af et 7.800 m2 stort areal forud for anlæggelsen af park og bymidte. Området ligger nord for Rødovre Kirke, der hviler på fundamentet af en tidligere middelalderlig kirke. På det berørte areal kunne man derfor forvente spor efter den middelalderlige bebyggelse.

Undersøgelsen viste spor efter middelalderlige skelgrøfter samt en aktivitetsgrube, der indeholdt østersøkeramik, jernknive, beslag, nøgle og lås m.m. i særdeles god stand. Der er altså tydelige tegn på, at Rødovre Landsby kan dateres tilbage til tidlig middelalder, dels på baggrund af østersøkeramikken, men også på baggrund af en borgerkrigsmønt, der lå i bunden af en af skelgrøfterne.