Kroppedal Museum

Tårnby Kommune

Østergård

Fodbæger

I 2003 blev et område på 1.500 m2 udvalgt til en egentlig undersøgelse. Undersøgelsen viste bebyggelsesspor fra fire treskibede huse samt diverse gruber, heraf mange kogegruber. En husstomt er ud fra typologiske kriterier usikkert dateret til førromersk jernalder, 500 f.Kr. – 50 f.Kr. De tre andre hustomter havde typologiske ligheder, og de repræsenterer formentlig tre faser af en mindre gård fra første halvdel af yngre bronzealder, ca. 1100 f.Kr. – 500 f.Kr.

For mere viden læs TAK 1145 under Bygherrerapporter