Foredrag: Historiske milepæle i Albertslunds historie 1773-1973

Foredrag: Historiske milepæle i Albertslunds historie 1773-1973

I 2023 fylder Roskildevej 250 år, Albertslund Station fylder 60 år og kommunen skiftede navn til
Albertslund for 50 år siden. Sidste år fyldte jernbanen mellem København og Roskilde 175 år. Disse
begivenheder bliver markeret i 2023 og det gør det muligt at se samlet på de vigtigste ”milepæle” over en
200 årig periode:

Dette foredrag vil udforske de lange linjer over en 200-årig periode her på egnen.

Tilmelding til foredraget skal ske via Albertlund Bibliotek

Foredragsholder: Arkivleder Troels Torp Øhlenschlæger (Kroppedal Museum)

Albertslund Stationens indvielse i 1963. Fængselsorkestret spiller foran den nye station og det nye byggeri Banehegnet. Foto: Poul Hansen

Praktiske oplysninger

Arrangør:

Lokalhistorisk Samling Albertlund / Kroppedal

Dato:

1. november 2023 kl. 19:00 – 20:30

Sted:

Albertlund Bibliotek, Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund

Kontaktoplysninger:

Mail:  troels.oehlenschlaeger@kroppedal.dk
Telefon: 4364 1353

Billettyper:

Gratis (Bestil billet via biblioteket)