Kroppedal Museum

Horrebow, Bugge og Schumacher

Horrebow

Peder Horrebow (1679 – 1764) var elev af Ole Rømer og videreførte nøje hans arbejde. Det skete først og fremmest i bogen Basis Astronomiæ fra 1735.

Horrebow opfandt i 1732 en teknik til bestemmelse af geografisk bredde ved hjælp af stjernerne, som desværre blev glemt igen. Metoden blev genopdaget i 1883 af den amerikanske astronom Talcott og hedder i dag Horrebow-Talcott-metoden.

Thomas Bugge

Thomas Bugge (1740–1815) var astronom og geodæt (landmåler). Han blev teologisk kandidat i 1759, men studerede matematik ved siden af.

Bugge kom tidligt ind i Videnskabernes Selskabs store projekt med kortlægning af Danmark efter moderne trigonometriske metoder. I 1761 blev han ansat i projektet, som han i 1773 officielt overtog ledelsen af, og han var den egentlige skaber af dette første pålidelige danske kortværk.

Schumacher

Heinrich Schumacher (1780 -1850) var holstener. I 1810 udnævntes han til ekstraordinær professor i København og oprettede et observatorium i Altona.  Her arbejdede han fra 1821 til sin død, og i denne periode var dansk astronomi reelt hjemmehørende i Holsten.

Altona blev først og fremmest berømt som hjemsted for geodætiske målinger, men også astronomiske tabeller. I 1823 grundlagde Schumacher tidsskriftet Astronomische Nachrichten, som han redigerede til sin død, og som snart blev centralorgan for hele den astronomiske verden.

Treårskrigen 1848-50 betød Altona-observatoriets endeligt, og det overlevede ikke Schumacher men de tabeller, han udgav, blev benyttet af landmålere, navigatører og astronomer længe efter hans død.