Kroppedal Museum

Isaac Newton

Isaac Newton (1642 – 1727) var muligvis den mest indflydelsesrige videnskabsmand nogensinde. Til trods for det indeholder hans efterladne papirer meget mere om religion, alkymi og hermaneutik end ommatematik og fysik.

Newton forbedrede kikkerten ved at inkludere et spejl, hvorved man for første gang kunne se genstande den rette vej op. Han arbejdede med en forklaring for to af universets fundamentale kræfter lys og tyngdekraft. Hans teorier var i stand til at forklare, hvilken mekanisme der drev planeterne i deres kredsløb, og hvordan lyset var instrumentalt i, hvordan vi kan observere ting på jorden og ud i rummet.

En samtidig af Ole Rømer han var også en embedsmand for den Engelske regering, som Kontrollør af den Kongelig Mønt, hvor han var berygtet for sin hårde behandling af møntfalsknere.