Kroppedal Museum

Nicolaus Kopernikus

Nicolaus Kopernikus (1473 – 1543) bog ”De revolutionibus orbium coelestium” (om de himmelsk sfæres rundkredse) fra 1543 anses for den moderne astronomis startpunkt.

Kopernikus mente, til trods for Kirkens lære, at jorden ikke var universets midtpunkt, men at den som andre planeter var i kredsløb rundt om solen. Kopernikus var ikke den første til at foreslå denne model, det havde Aristarchus fra Samos gjort i 270 f.Kr., men han var den første til at basere sin viden på planeternes bevægelse, som han observerede nøje.

Kopernikus var klar over, at hans nye teori kunne vække fordømmelse. Derfor ventede han med at udgive sin teori indtil kort før sin død. Han dedikerede bogen til paven.