Kroppedal Museum

Strömgren og Strömgren

Elis Strömgren (1870 – 1947)

Født i Sverige og tog doktorgraden fra Lunds Universitet i 1898. Fra 1907 professor ved Københavns Universitet.
Strömgrens interesser lå inden for den såkaldte celeste mekanik, hvor han foretog omfattende beregninger af kometbaner og af trelegemeproblemet.

Strömgren levede i en tid præget af to verdenskrige og store internationale spændinger. Hans største indsats lå måske i bestræbelserne på at fastholde samarbejdet mellem astronomer på tværs af alle nationale og politiske forskelle.

Bengt Strömgren (1908 – 1987)

Søn af Elis Strömgren. Han fik offentliggjort sit første astronomiske arbejde som 17-årig, og allerede som 21-årig fik han i 1929 doktorgraden ved Københavns Universitet.

I 1936-38 arbejdede Strömgren i USA, men vendte derefter tilbage til et professorat i København. I 1951 søgte han orlov for at blive direktør for Yerkes- og McDonald observatorierne i USA. I 1957 forlod han Københavns Universitet for at blive leder af Institute for Advanced Study ved Princeton. I 1967 vendte han tilbage til København, hvor han rykkede ind i Carlsbergs æresbolig. Endvidere deltog han ligesom sin far aktivt i det internationale astronomiske arbejde.

Strömgren var en af sin tids betydeligste forskere inden for astronomi og astrofysik. Blandt hans opdagelser kan især fremhæves: Påvisningen af at hydrogen (brint) udgør langt den største del af stjernerne, undersøgelser af Solens kemiske sammensætning og omkring 1940 påviste han, at Mælkevejssystemet må indeholde meget store mængder hydrogen. Ved hjælp af grundstoffordelingen i stjernerne skelnede han mellem unge og gamle stjerner i Mælkevejen og fandt deres fordeling.