Kroppedal Museum

Tycho Brahe

Tycho Brahe (1546– 1601) var født ind i en af rigets fornemmeste slægter. I renæssancen syslede mange adelsmænd med naturvidenskab som tidsfordriv, men for Tycho Brahe blev det hans kald.

Brahes svendestykke som astronom kom i forbindelse med den kraftigt lysende stjerne, som han opdagede den 11. november 1572. Mens fænomenet af næsten alle andre blev tolket som en komet, iagttog Brahe den nøje. Hans observationer viste, at “den nye stjerne” forblev uforandret i forhold til de øvrige stjerner, og derfor selv måtte være en stjerne. Det passede ikke med det gældende verdensbillede. Ifølge det var fiksstjernehimlen uforanderlig. Brahe blev forlenet med øen Hven, hvor han opførte Uranienborg (1580) og Stjerneborg (1584).

Da Christian 4. blev myndig i 1596 mistede Brahe hoffets gunst. Da han forlod Danmark i 1597, gik han reelt i tvungent eksil. Han blev knyttet til kejser Rudolf 2.s hof i Prag, hvor han arbejdede sammen med Johannes Kepler.