Kroppedal Museum

Lokalarkiverne

Vi er noget i kraft af vores historie
Kroppedal Museum varetager driften af fire lokalhistoriske arkiver på den københavnske vest- og nordvestegn. Arkivdriften dækker Albertslund-, Herlev-, Høje-Taastrup- og Ishøj kommuner, hvis samlede befolkningstal i dag udgør ca. 123.000 borgere. Arkivernes samlinger dækker de fire kommuners historie fra landsbysamfund frem til i dag.

På arkiverne ser vi det som vores fremmeste mål at indsamle og udbrede vores kommuners historie mest muligt. Vi insisterer på, at den lokale historie er unik og identitetsskabende, og at forstaden ikke er historieløs, men netop er noget i kraft af sin historie.

Kroppedals lokalarkiver er de lokale vidensbanker, hvor kommunernes borgere, forvaltninger, forskere og forfattere kan indhente historisk viden om lokalsamfundene. Vi har et højt serviceniveau og tager os tid til den enkelte bruger – vores demokratiske mantra er også her, at alle uanset forudsætninger har retten til egen historie – Vi hjælper alle!

Arkivernes historiske arbejdsopgaver dækker indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling (museumslovens fem søjler). Vi praktiserer desuden Statens Arkivers retningslinjer for god arkivskik.

På Kroppedal har vi fundet en model for arkivdrift, som vi mener, at også andre arkiver vil kunne få gavn af. Samarbejdet på tværs af vores fire arkiver har givet os en række erfaringer og stordriftsfordele på både drift og faglighed, ligesom vi har minimeret konsekvenserne ved personaleafgang og sygdom i kraft af en ensartet registrerings- og driftspraksis på tværs af arkiverne.

Fagligt og formidlingsmæssigt bidrager vores geografiske spredning med en solid komparativ historisk detailviden, som vi både nyder gavn af på tværs af arkiverne samt indadtil i Kroppedals overordnede museumsformidling og forskning.

Implementeringen af vores fælles arkivmodel er sket med respekt for de enkelte arkivers individuelle særpræg og et kompromisløst fokus på, at det lokale arkiv skal være synligt og bidrage aktivt til sin hjemkommunes  kulturliv og borgere.