Kroppedal Museum

Lokale historier

De lokale arkiver rummer mange historier, der et lette at gå til, når man ser på fotografier og gamle arkivalier. Mange historier knytter sig til bestemte perioder eller begivenheder. Nogle af historierne er samlede her for at give et hurtigt overblik over forskellige lokaliteter, bydele og byers udvikling.

Ovenstående billeder viser den verdensomspændende Rockwoolvirksomhed i Hedehusene, der brugte sten fra den lokale grusgrav i deres produktion.